Chúng tôi có thể mã hóa và phát hành hầu hết các thẻ RFID phổ biến trên thị trường như: HID, MIFARE, INDALA, EM, AWID, PROX, CASI RUSCO, v.v…

 

Compatible Thin Card

Thẻ tương thích 125Khz (Mỏng)

Compatible Thick Card

Thẻ tương thích 125Khz (Dày)

HID compatible

Thẻ tương thích 125Khz (Móc gắn chìa khóa)

HIDProx Thin

Thẻ HID Mỏng

HIDProx Thick

Thẻ HID Dày

CasiRussco

Thẻ Casi Rusco – Prox Lite

Awid

Thẻ Awid Dày

Indala

Thẻ Indala Dày

EM Mango card

Thẻ EM Dày